Popis akce


Název: OSTRAVA 2.9.2014 - Seminář VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE - mezinárodní spolupráce (Horizont 2020, COSME)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, BIC Ostrava, TC AV ČR, VŠB-TUO, ARR
Kontakt: een@khkmsk.cz
Popis: Cílem akce je pomoci podnikatelům, vysokým školám, výzkumným organizacím nalézt vhodného projektového partnera v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Informovat o možnostech podpory z programů HORIZONT 2020 a COSME.
Místo: Nová aula Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
Datum konání: 02.09.2014
Program: 8:30-9:00 Prezence
9:00-11:00 Seminář (registrace na webu www.khkmsk-registrace.cz)
9:00 Úvod
9:05 HORIZONT 2020 - Veronika Korittová, Martin Škarka, TC AV ČR
Představení H2020 se zaměřením na možnosti pro malé a střední podniky
Projekty zejména z oblastí ICT, energetika, bezpečnost, doprava, nanotechnologie
10:00 Finanční aspekty účasti v H2020 - Veronika Korittová, Martin Škarka, TC AV ČR
10:15 COSME - Anna Macounová, TC AV ČR
10:30 Praktické zkušenosti z účasti v mezinárodním projektu výzkumu a vývoje
Luděk Dluhoš, Timplant, s.r.o. – dentální implantáty, zkušenost ze 7. RP a příprava v H2020
Petr Šilhan, PURITY CONTROL spol. s r. o. – úprava technologické a pitné vody, zkušenost ze 7. RP
Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., zkušenost projektového koordinátora v 7. RP

11:00-12:00 Přestávka

12:00-18:00 DVOUSTRANNÁ JEDNÁNÍ (max. 15 schůzek o délce 20 minut) – registrace na webu https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020

12:00 1. blok schůzek
13:00-13.15 Přestávka
13:15 2. blok schůzek
14:15-14:30 Přestávka
14:30 3. blok schůzek
15:30-15:45 Přestávka
15:45 4. blok schůzek
16:45-17:00 Přestávka
17:00 5. blok schůzek
Další informace: REGISTRACE PŘIHLÁŠEK:
1. na dopolední seminář: www.khkmsk-registrace.cz
2. na odpolední dvoustranná jednání: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020
Uzávěrka přihlášek: 20.8.2014
Kontakt: Eva Šimečková / Natálie Šitavancová, tel: +420 597 479 335, e-mail: EEN@KHKMSK.CZ
Cena: Účast je bezplatná.
Úhrada: zdarma