Popis akce


Název: Novela zákona o obchodních korporacích (24.11.2020)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah od: 8:00-13:00 hodin
Místo: online forma kurzu
Datum konání: 24.11.2020
Program: Předmětem semináře budou změny zákona o obchodních korporacích ve znění poslední novely účinné od 1. 1. 2021. Na webináři se proberou zásadnější změny tohoto zákona v kontextu praktických dopadů na obchodní korporace. Budeme se zabývat tématy jako je snížení administrativní zátěže při založení s.r.o., zástavou podílu a jinými věcnými právy spojenými s podílem, změnami v monistickém systému akciových společností a dalšími tématy z oblasti obchodního práva.
Další informace: Lektor: Mgr. Kateřina Fritzlová a Mgr. Tomáš Janoško
Cena:
Úhrada: V rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců zdarma. Ostatní - registrační poplatek: • členové KH ČR: 968,- Kč (800,- Kč plus 21% DPH) • ostatní: 1 452,- Kč (1 200,- Kč plus 21% DPH) • Faktura Vám bude zaslána na e-mail použitý při registraci a to nejpozději 2 pracovní dny před konáním semináře