Popis akce


Název: Účetní závěrka (4. 2. 2021)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: ON-LINE - prostřednictvím MS Teams
Datum konání: 04.02.2021
Program: Program: Legislativní rámec účetní závěrky, Příprava účetnictví na účetní závěrku – inventarizace majetku a závazků, předuzávěrkové operace, Účetní výkazy, Následné povinnosti účetní jednotky po sestavení účetní závěrky, Nejčastější chyby a nedostatky účetní závěrky v jednotlivých oblastech.
Další informace: Lektor: Ing. Jiří Diatka
Cena:
Úhrada: zdarma