Popis akce


Název: Cestovní náhrady (28. 4. 2021)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: ON-LINE - prostřednictvím MS Teams
Datum konání: 28.04.2021
Program: Program: - Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad, - Pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad, - Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují, - Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců, - Jednotlivé druhy cestovních náhrad, - Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného, - Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách; nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
Další informace: Lektor: Ing. Tomáš Kroupa
Cena:
Úhrada: zdarma