Popis akce


Název: Náhradní shromáždění členů
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje svolává na středu 29. září 2021, od 14:00, Náhradní shromáždění členů Krajské hospodářské komory MSK. Na toto shromáždění jste jako členové srdečně zváni.
Místo: Best Western Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Jih, www.hotelvista.cz
Datum konání: 29.09.2021
Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Volba mandátové a návrhové komise 4. Projednání a schválení statutu KHK MSK 5. Projednání a schválení jednacího řádu KHK MSK 6. Projednání a schválení volebního řádu KHK MSK 7. Kontrola usnesení ze SD 2020 8. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2020 9. Zpráva o činnosti úřadu a hospodaření za rok 2020 10. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce roku 2020 11. Plány činnosti a hospodaření na rok 2021 12. Diskuse, Různé 13. Usnesení 14. Závěr
Další informace:
Cena: 0
Úhrada: 0