Popis akce


Název: Účtování v cizí měně (28. 6. 2022)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: n.dedkova@khkmsk.cz
Popis: Rozsah: 8 hodin, od 8:00 do 16:30 hodin
Místo: Varenská 49, Ostrava (budova Povodí Odry, s. p., 4. patro), parkování v okolí obchodního centra FUTURUM
Datum konání: 28.06.2022
Program: Program: • Kurz pro přepočet cizí měny v účetnictví (pevné, denní), • Kurzy pro přepočet cizí měny z pohledu DPH (tuzemsko, EU, třetí země), • Interpretace Národní účetní rady související s cizí měnou, • Faktury vystavené v CZK a zároveň v cizí měně, daňové doklady dle zákona o DPH, • Kurzy pro opravný daňový doklad dle zákona o DPH, • Kurzové rozdíly při inkasu pohledávky a úhradě dluhů, • Záloha v cizí měně a její vyúčtování, • Zápočty pohledávek v cizí měně, • Odpis pohledávek v cizí měně, • Podíly na společnostech – základní kapitál, vklady, prodeje podílů, • Zápůjčky a úvěry, • Opravné položky k pohledávkám, • Cestovní náhrady v cizí měně, • Dotace přijaté v cizí měně, • Závěrkové přepočty cizí měny, • Kurzové rozdíly a základ daně z příjmů, • Účtování ve virtuální měně, • Časté chyby při účtování v cizí měně, • Další připravované změny v účetnictví a daních, které se vztahují k účtování v cizí měně.
Další informace: Lektorka: Ing. Kateřina Krzikallová
Cena:
Úhrada: zdarma