Popis akce


Název: Shromáždění delegátů KHK MSK
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: i.honusova@khkmsk.cz
Popis: Představenstvo Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje svolává na pondělí 2. května 2022, od 14:00, Řádné shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory MSK. Na toto shromáždění jste jako zvolení delegáti srdečně zváni.
Místo: Best Western Hotel Vista (Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava-Jih, www.hotelvista.cz
Datum konání: 02.05.2022
Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Volba mandátové a návrhové komise 4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2021 5. Zpráva o činnosti úřadu a hospodaření za rok 2021 6. Zpráva dozorčí rady a vyjádření k účetní závěrce roku 2021 7. Plány činnosti a hospodaření na rok 2022 8. Diskuse, Různé 9. Závěr
Další informace:
Cena: 0
Úhrada: 0