Popis akce


Název: VET Day Žilina - podporujeme polytechnické a odborné vzdělávání ( 3.6.2022)
Pořadatel: Krajská hospodářská komora MSK
Kontakt: l.kozak@khkmsk.cz
Popis: Tempo vývoje moderních technologií ovlivňuje náš každodenní život stále intenzivněji. Zaměstnavatelé denně řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Odborné vzdělávání a příprava jsou stále významnějším faktorem konkurenceschopné a inovativní ekonomiky. Učitelé odborného vzdělávání a přípravy, mentoři, školitelé... formují zájem o techniku a technologie u mladé generace. Být stále v obraze, mít přehled o nových trendech, technologiích a situaci na trhu práce znamená nikdy nekončící potřebu dalšího osobního rozvoje.
Místo: Datum: 3.6.2022, 8:30 – 16:00 hodin Místo: Žilina Adresa: Hotel Holiday Inn, Žilina
Datum konání: 03.06.2022
Program: Téma: Základy merania a význam kvality v strojárstve Téma: KUKA robot – ukázky vyižití v průmyslu a dborné praxi
Další informace: Zveme Vás na představení 2 témat s možností jejich následného zařazení do výuky. Získané poznatky a materiály budou moci účastníci na základě registrace využít v následné výuce, zájmové činnosti či odborné přípravě: • v rámci výuky odborných předmětů zaměřených na zvýšení polytechnické gramotnosti a využívání ICT • v rámci mimoškolních aktivit polytechnické výuky v technických a zájmových kroužcích
Cena: zdarma
Úhrada: zdarma